Mapas

 • I. Ambitos de Influencia
  • 01.Ubicación_100000_Tabloide_VF
  • 02. Contexto Urbano_Serie15000_Tabloide
  • 02. Contexto Urbano_Serie25000_A0_VF
 • II. Caracterización General de la Zona
  • 03. Sectorizacion_Serie25000_A0_VF
 • III. Medio Fisico y Ambiental
  • 05. Topografia_Serie25000_A0_VF
  • 05. Topografia_Serie25000_Tabloide_VF
  • 06. Pendientes_Serie25000_A0_VF
  • 06. Pendientes_Serie25000_Tabloide_VF
  • 07.1. Mediobiotico_Tipos_Serie25000_A0_VF
  • 07.1. Mediobiotico_Tipos_Serie25000_Tabloide_VF
  • 07.2. Mediobiotico_Porcentaje_Serie25000_A0_VF
  • 07.2. Mediobiotico_Porcentaje_Serie25000_A0_VF
  • 08. Inundaciones_Serie25000_Tabloide_VF
 • IV. Morfologia Urbana
  • 09. JerarquiaVial_Serie5000_A2_VF
  • 10. FiguraSuelo_Serie5000_A2_VF
  • 11. EstructuraUrbana_Serie15000_Tabloide_VF
  • 11. EstructuraUrbana_Serie25000_A0_VF
  • 12. SituacionCatastral_Serie25000_A0_VF
  • 12. SituacionCatastral_Serie25000_Tabloide_VF
  • 13. Altimetria_Serie5000_A2_VF
  • 14. EstadoEdificacion_Serie5000_A2_VF
  • 14. EstadoEdificacion_Serie25000_A0_VF
  • 15.01 Axonometrico_SanMiguelito_Tabloide_VF
  • 15.02 Axonometrico_Paraiso_Tabloide_VF
  • 15.03 Axonometrico_Cincuentenario_Tabloide_VF
  • 15.04 Axonometrico_VillaLucre_Tabloide_VF
  • 15.05 Axonometrico_El Crisol_Tabloide_VF
  • 15.06 Axonometrico_BrisasDelGolf_Tabloide_VF
  • 15.07 Axonometrico_CerroViento_Tabloide_VF
  • 15.08 Axonometrico_San Antonio_Tabloide_VF
  • 15.09 Axonometrico_PedregalLasAcacias_Tabloide_VF
  • 15.10 Axonometrico_DonBosco_Tabloide_VF
  • 15.11 Axonometrico_UTP_Tabloide_VF
  • 15.12 Axonometrico_LasMañanitas_Tabloide_VF
  • 15.13 Axonometrico_HospitalDelEste_Tabloide_VF
  • 15.14 Axonometrico_AltosDeTocumen_Tabloide_VF
  • 15.15 Axonometrico_24DeDiciembre_Tabloide_VF
  • 15.16 Axonometrico_NuevoTocumen_Tabloide_VF
  • 15.17 Axonometrico_Felipillo_Tabloide_VF
  •  V. Usos
   • 16.1. ZonificacionCategoriasUso_Serie5000_A2_VF
   • 16.1. ZonificacionCategoriasUso_Serie25000_A0_VF
   • 16.2. ZonificacionCodigos_Serie5000_A2_VF
   • 17. UsoSuelo_Serie5000_A2_VF
   • 17. UsoSuelo_Serie25000_A0_VF
   • 18. UsoEdificaciones_Serie15000_Tabloide_VF
   • 19. Equipamientos_Serie15000_Tabloide_VF
   • 19. Equipamientos_Serie25000_A0_VF
   • 20. EspacioPublico_Serie25000_Tabloide_VF
   • 21. NuevosProyectos_Serie25000_A0_VF
   • 21. NuevosProyectos_Serie25000_Tabloide_VF
   • 22. Coincidencia_UsoActual_Zonificacion_Serie25000_A0_VF
  • VI. Movilidad
   • 23. TransportePublico_Serie15000_Tabloide_VF
   • 23. TransportePublico_Serie25000_A0_VF
   • 24. Aceras_Serie5000_A2_VF
   • 24. Aceras_Serie5000_A2_VF
   • 25. FlujoPeatonal_Serie5000_A2_VF
   • 25. FlujoPeatonal_Serie25000_A0_VF
  • IndiceMapas_Final
 • Validacion Informacion General Anexo I
 • Validacion Informacion General Anexo II
 • Validacion Informacion General Anexo III
 • Validacion Informacion General Anexo IV
 • Validacion Informacion General